پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتعریض و بهسازی ورودی شهرستان تربت حیدریه

تاریخ انتشار: 1398/07/23

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی ،رجائی رییس اداره نگهداری راهها طی گفتگویی اظهارداشت : به دلیل کم عرض بودن  ورودی شهر تربت حیدریه پروژه تعریض و بهسازی ورودی این شهر در دستور کار قرار گرفت وعملیات تعریض و آسفالت در طرفین این مسیر انجام گردید .

رجائی گفت:در اجرای پروژه فوق برخی نقاط معارضی ازجمله تیرهای برق در میدان انقلاب ومیدان دوغشک وجود دارد که با توجه به پیگیری فرماندار شهرستان تربت حیدریه وبرگزاری جلسه مقرر گردید شرکت برق همکاری لازم را در خصوص جابجایی تیرهای برق انجام دهد.

وی افزود : زمان شروع پروژه فروردین ماه سال جاری  وزمان تقریبی اتمام پروژه سال 99 خواهد بودومبلغ برآورد پروژه یکصدوچهل میلیارد ریال می باشد مسیر

کل پروژه 4 کیلومتر بوده ومقدار پیشرفت کار تا کنون65% می باشد ، نوع عملیات در این پروژه خاکبرداری،خاکریزی،زیراساس،اساس و آسفالت می باشد .   ​مشخصات:
نظرات: *