پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیعمليات راهداري وحمل ونقل جاده ای شهرستان تربت جام در مهار سیل

تاریخ انتشار: 1398/08/14

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی ،جواد نژادي پور رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان تربت جام در تشريح اقدامات صورت گرفته گفت: 10نفرنیروی راهداری با بیش از5 دستگاه ماشین آلات برای انجام عملیات راهداری و مقابله با تهدیدات سیل همزمان به فعالیت پرداختند.

وی اظهار داشت: خسارت های وارد شده به جاده اصلی  محور تربت جام فریمان  به طور کلی از نوع آب بردگی، آب شستگی، فرونشست گل ولای ورسوبات ناشی از سیلاب مشکلاتی را برای رانندگان وعبور ومرور ایجاد کرده بود ، وقوع سیلاب سبب شد  لای روبی  به طول 16کیلومتر در دولاین رفت وبرگشت ،تیغ زنی ورفع آب بردگیها  شانه سازی  بطول 6کیلومتردر کنار گذر ا نجام شود.

 نژادی پور حجم خسارت های وارد شده به جاده ها و ابنیه فنی  شهرستان را بیش از 120 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: به طور همزمان بعضی از پلها ،شانه راه ،تابلوها نیز دچار آسیب شده است که باید تعمیر و بازسازی شود که بازسازی ها از لحظه فروکش کردن سیلاب دردست اقدام است .​مشخصات:
نظرات: *