اجزا مورد نیاز در مجتمعهای خدماتی رفاهی با درجه یک تا چهار.pdf
  
اجزا ومساحت مجتمعهای خدماتی با رویکرد کاربری مورد نظر سرمایه گذار.pdf
  
دستورالعمل بازدید از نمازخانه ها و سرویسهای بهداشتی بین راهی.tif
  
طرح جامع خدماتی رفاهی بین راهی.pdf
  
فرآیند صدور موافقت اصولی احداث مجتمع خدماتی رفاهی.pdf
  
مجتمعهای در حال بهره برداری تا پایان سال 1396.jpg
  
مجتمعهای در حال ساخت تا پایان سال 1396.jpg
  
مجتمعهای در مرحله موافقت اصولی تا پایان سال 1396.jpg
  
نقاط پيشنهادي جهت احداث مجتمع خدماتي رفاهي در سطح استان.pdf
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"