معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمسئول دفتر
ناممحمد
نام خانوادگیاكبري
تلفن مستقیم33415090
نمابر33411060
تلفن داخلی100
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسوول كميسيون ماده 11
نامتكتم
نام خانوادگیتوللي
تلفن مستقیم33158143
نمابر
تلفن داخلی435
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مسئول مديريت بحران و پدافند غير عامل
نامگل آذين
نام خانوادگیيدالهي
تلفن مستقیم33158104
نمابر
تلفن داخلی104
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس هماهنگي و پيگيري
ناممهنا
نام خانوادگیاشرف زاده
تلفن مستقیم33158103
نمابر
تلفن داخلی103
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"