معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترییس اداره ی روابط عمومي
دسته بندیاداره روابط عمومی
نامعادله
نام خانوادگیعلي پور
تلفن مستقیم33158120
نمابر33158122
تلفن داخلی120
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس اداره روابط عمومي
دسته بندیاداره روابط عمومی
نامناصر
نام خانوادگیفرخی
تلفن مستقیم33158123
نمابر
تلفن داخلی123
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"