معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي حراست
نامرضا
نام خانوادگیصحراگرد
تلفن مستقیم33158110
نمابر33424777
تلفن داخلی110
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمعاون اداره حراست
نامسيد رضا
نام خانوادگیعلويان شهري
تلفن مستقیم33158111
نمابر
تلفن داخلی111
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس پيمان و رسيدگي
نامعلي رضا
نام خانوادگیروحي
تلفن مستقیم33158414
نمابر
تلفن داخلی414
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس حراست
نام
نام خانوادگی
تلفن مستقیم33158112
نمابر
تلفن داخلی112
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس حراست
نامطيبه
نام خانوادگینظري
تلفن مستقیم33158114
نمابر
تلفن داخلی114
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"