اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی : اداره امور بازرگانی و سرمایه گذاری بازگشت به صفحه قبل
 

 معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي امور بازرگانی و سرمایه گذاری
نامسيد حامد
نام خانوادگیافتخار زاده
تلفن مستقیم33158260
نمابر
تلفن داخلی260
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 
سمتكارشناس بازرگاني
نامكيان
نام خانوادگیكارگر
تلفن مستقیم33158261
نمابر
تلفن داخلی261
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 
سمتكارشناس مجتمع ها خدماتي رفاهي بين راهي
ناممجيد
نام خانوادگینهفته
تلفن مستقیم33158262
نمابر
تلفن داخلی262
پست الکترونیک
آدرس
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"