معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي ايمني و ترافيك
نامفرشاد
نام خانوادگیسلطانی
تلفن مستقیم33158510
نمابر
تلفن داخلی510
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمعاون اداره‌ي ايمني و ترافيك
نامعلي
نام خانوادگیزاير زاده
تلفن مستقیم33158513
نمابر
تلفن داخلی513
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس ايمني و ترافيك
نامحميد رضا
نام خانوادگیزرعي
تلفن مستقیم33158511
نمابر
تلفن داخلی511
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس ايمني و ترافيك
نامناصر
نام خانوادگینارويي
تلفن مستقیم33158512
نمابر
تلفن داخلی512
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"