معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمترييس اداره ي فني و نظارت بر طرح ها
نامحسين
نام خانوادگیجولاييان
تلفن مستقیم33158421
نمابر
تلفن داخلی421
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس فني و نظارت
نامرضا
نام خانوادگیآفتابگرد
تلفن مستقیم33158422
نمابر
تلفن داخلی422
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"