معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمعاون راهداري
نامعلي رضا
نام خانوادگیخجسته
تلفن مستقیم33158300
نمابر33411066
تلفن داخلی300
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"