معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمدير پايانه ي مرزي لطف آباد
ناماسماعيل
نام خانوادگیپور عابد
تلفن مستقیم02184496514
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمدير پايانه ي مرزي دوغارون
نامكريم
نام خانوادگینوايي نظامي
تلفن مستقیم54557214
نمابر54557213
تلفن داخلی54557211-12 داخلی 300
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمدير پايانه ي مرزي سرخس
ناممهدی
نام خانوادگیرضایی
تلفن مستقیم34526720
نمابر
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 
سمتسرپرست پايانه مرزي باجگيران
نامسعید
نام خانوادگیاسعدی
تلفن مستقیم47723476
نمابر47723474
تلفن داخلی
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"