قوانین و مقررات

 
  
  
  
  
اجزا مورد نیاز در مجتمعهای خدماتی رفاهی با درجه یک تا چهار.pdf
  
1396/02/12 12:47 ب.ظkh-razavi
اجزا ومساحت مجتمعهای خدماتی با رویکرد کاربری مورد نظر سرمایه گذار.pdf
  
1396/02/12 12:47 ب.ظkh-razavi
اصلاحیه طرح جامع خدماتی رفاهی اردیبهشت 1398.pdf
  
1398/04/18 12:14 ب.ظkh-razavi
امور سرمايه گذاري وبازرگاني_opt.pdf
  
1396/02/13 12:48 ب.ظkh-razavi
جانمایی اتاق مادر و کودک در مجتمعهای خدماتی رفاهی.gif
  
1397/12/16 11:23 ق.ظkh-razavi
دستورالعمل بازدید از نمازخانه ها و سرویسهای بهداشتی بین راهی.tif
  
1396/04/07 01:18 ب.ظkh-razavi
دستورالعمل نظارت بر ساخت مجتمعهای خدماتی رفاهی تیرپارکها و شهرکهای حمل ونقل.pdf
  
1397/12/16 11:22 ق.ظkh-razavi
شیوه نامه مکان یابی مجتمعهای خدماتی رفاهی و تیرپارکها (جدید).pdf
  
1398/05/24 08:56 ق.ظkh-razavi
طرح جامع خدماتی رفاهی بین راهی.pdf
  
1396/02/12 12:48 ب.ظkh-razavi
فرآیند صدور موافقت اصولی احداث مجتمع خدماتی رفاهی.pdf
  
1396/02/12 12:47 ب.ظkh-razavi
فرمت تهیه کروکی های شماره یک و دو برای مجتمعهای خدماتی رفاهی و تیرپارکها و شهرکهای حمل ونقل (پایانه های بار).pdf
  
1398/05/24 08:56 ق.ظkh-razavi
فلوچارت نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی تیرپارکها و شهرکهای حمل ونقل.pdf
  
1397/12/16 11:22 ق.ظkh-razavi
لیست کلیه مجوزهای صادره مجتمعهای خدماتی رفاهی و تیرپارکها.pdf
  
1398/04/18 12:18 ب.ظkh-razavi
مجتمعهای در حال بهره برداری تا خرداد 1398.jpg
  
1398/03/05 07:27 ق.ظkh-razavi
مجتمعهای در حال ساخت تا خرداد 1398.jpg
  
1398/03/05 07:27 ق.ظkh-razavi
مجتمعهای در دست استعلامات تا خرداد 1398.jpg
  
1398/03/05 07:27 ق.ظkh-razavi
مواردی که باید در طراحی مجتمعهای خدماتی رفاهی لحاظ گردد.tif
  
1397/12/16 11:23 ق.ظkh-razavi
نقاط پيشنهادي جهت احداث مجتمع خدماتي رفاهي در سطح استان.pdf
  
1396/02/13 09:19 ق.ظkh-razavi

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"