قوانین و مقررات

 
  
  
  
  
اخذ ضمانت نامه بانكي هنگام صدور مجوز احداث راه دسترسي.gif
  
1397/05/20 11:58 ق.ظkh-razavi
استعلامات در اجراي بند (و) ماده (2) آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده 17.pdf
  
1397/05/20 11:19 ق.ظkh-razavi
اعمال شاخص تورم در سال 97.pdf
  
1397/05/20 11:20 ق.ظkh-razavi
تفويض اختيارـ صدور مجوز عبور تاسيسات زير بنائي.gif
  
1397/05/20 11:58 ق.ظkh-razavi
خودداري از تحويل و تحول راه هاي تحت مسئوليت به شهرداري ها و دهياري ها بدون هماهنگي قبلي با ستاد مركزي سازمان.gif
  
1397/05/20 11:59 ق.ظkh-razavi
لزوم اهتمام در حفظ و صيانت از حريم راهها.gif
  
1397/05/20 11:59 ق.ظkh-razavi
لزوم رعايت حريم مصوب قانوني.gif
  
1397/05/20 11:59 ق.ظkh-razavi
لزوم رعايت حريم مصوب قانوني1.gif
  
1397/05/20 12:00 ب.ظkh-razavi
لزوم رعايت مفاد آئين نامه ايمني راههاي كشور نشريه 1-267 در مكانيابي و بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي.gif
  
1397/05/20 12:00 ب.ظkh-razavi
لزوم رعايت مقررات در صدور مجوزهاي صادره بابت تعمير و مرمت بناهاي قديمي.pdf
  
1397/05/20 11:21 ق.ظkh-razavi
لزوم رعايت نوار تاسيسات زيربنايي در تهيه و تصويب طرح هاي هادي و جامع.gif
  
1397/05/20 12:00 ب.ظkh-razavi
ممنوعيت صدور مجوز ساخت و ساز بدون پيش بيني راه دسترسي ايمن.pdf
  
1397/05/20 11:22 ق.ظkh-razavi
نامگذاري راهها.pdf
  
1397/05/20 11:22 ق.ظkh-razavi

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"