قوانین و مقررات

 
  
  
  
  
تعرفه آموزش-99.pdf
  
1399/11/05 09:10 ق.ظkh-razavi
تعرفه طب کار-990408.pdf
  
1399/11/05 09:11 ق.ظkh-razavi
تعهد نامه محضری شرکت حمل و نقل بزگ مقیاس هوشمند.pdf
  
1399/11/05 09:11 ق.ظkh-razavi
دستورالعمل شرکتهای حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند.pdf
  
1399/11/05 09:11 ق.ظkh-razavi
دستورالعمل شرکتهای حمل و نقل خود اتکایی.tif
  
1399/11/05 09:12 ق.ظkh-razavi
دستورالعمل شرکتهای حمل و نقل سراسری.pdf
  
1399/11/05 09:12 ق.ظkh-razavi
سن فرسودگی.pdf
  
1399/11/05 09:13 ق.ظkh-razavi
فرآیند تأسیس شرکت حمل و نقل.pdf
  
1399/11/05 09:13 ق.ظkh-razavi
لیست  تعرفه خدمات واگذاری به دفاترپیشخوان دولت طرف قرارداد1-960426.pdf
  
1399/11/05 09:14 ق.ظkh-razavi
لیست مدارک ثبتی و مدارک مدیر عامل.pdf
  
1399/11/05 09:14 ق.ظkh-razavi
لیست مراکز طب کار-991001.pdf
  
1399/11/05 09:14 ق.ظkh-razavi
لیست مراکز کارت هوشمند-991001.pdf
  
1399/11/05 09:17 ق.ظkh-razavi
مجریان آموزشی-991001.pdf
  
1399/11/05 09:14 ق.ظkh-razavi

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"