قوانین و مقررات

 
  
  
  
  
،شرایط صدور پروانه فعالیت شرکت های حمل ونقل رنت کار  .pdf
  
1395/06/17 10:57 ق.ظkh-razavi
3367.tif
  
1399/02/15 07:39 ق.ظkh-razavi
ابلاغ قرارداد همکاری ناوگان.gif
  
1397/07/11 09:42 ق.ظkh-razavi
اصلاحیه بغل نویسی ناوگان.tif
  
1397/07/11 09:42 ق.ظkh-razavi
اصلاحیه ضوابط تاسیس.tif
  
1398/12/05 07:54 ق.ظkh-razavi
اصلاحیه ضوابط حمل و نقل مسافر.tif
  
1398/12/05 07:59 ق.ظkh-razavi
اصلاحیه ضوابط دربستی 1.tif
  
1397/07/11 09:43 ق.ظkh-razavi
اصلاحیه ضوابط دربستی 2.tif
  
1397/07/11 09:43 ق.ظkh-razavi
الحاقیه تبصره 6 ماده 10 ضوابط حمل و نقل مسافر.tif
  
1397/07/11 09:43 ق.ظkh-razavi
الحاقیه ضوابط تاسیس درخصوص شرکت سواری کرایه درب تا درب.tif
  
1397/07/11 09:43 ق.ظkh-razavi
الحاقیه ضوابط حمل و نقل در خصوص سرویسهای دو طرفه.tif
  
1397/07/11 09:44 ق.ظkh-razavi
الحاقیه مواد 8 و 14 ضوابط تاسیس.tif
  
1398/12/05 07:59 ق.ظkh-razavi
تیپ قرارداد نمایندگی.tif
  
1397/07/11 09:44 ق.ظkh-razavi
صوابط تاسیس و بهره برداری با کلیه اصلاحات بعدی آن.pdf
  
1399/02/15 07:39 ق.ظkh-razavi
ضوابط بازارگاههای فروش بلیت اینترنتی.tif
  
1397/07/11 09:44 ق.ظkh-razavi
ضوابط تاسیس دفاتر خدمات مسافرت جاده ای.tif
  
1397/07/11 09:45 ق.ظkh-razavi
ضوابط تاسیس وبهره برداری از شرکت های حمل ونقل بین شهری مسافر.pdf
  
1395/04/21 08:15 ق.ظkh-razavi
ضوابط حمل و نقل مسافر و اصلاحات بعدی آن.pdf
  
1399/02/15 07:40 ق.ظkh-razavi
ضوابط حمل و نقل مسافر.gif
  
1397/05/16 02:14 ب.ظkh-razavi
ضوابط حمل و نقل مسافر1.pdf
  
1397/05/16 02:16 ب.ظkh-razavi
فرم قرارداد همکاری شرکت با مالک ناوگان.pdf
  
1397/07/11 09:45 ق.ظkh-razavi
مهر و تابلو شرکت و بغل نویسی ناوگان.pdf
  
1397/07/11 09:45 ق.ظkh-razavi
نحوه نامگذاری و تغییر نام شرکتها و موسسات مسافربری.tif
  
1397/07/11 09:45 ق.ظkh-razavi

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"