سمتمسئول رسیدگی به شکایات و ميز خدمت
ناممحسن
نام خانوادگیركني
تلفن مستقیم33158150
نمابر
تلفن داخلی150
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"