سمتمسئول رسیدگی به شکایات و ميز خدمت
ناممحسن
نام خانوادگیركني
تلفن مستقیم33158333
نمابر
تلفن داخلی333
پست الکترونیک
عکس
 
سمتکارشناس میز خدمت حوزه دبيرخانه
نامحسين
نام خانوادگیآبياري
تلفن مستقیم33158226
نمابر
تلفن داخلی226
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"